De rechter kan, in een vonnis, beslissen tot verplicht contactherstel tussen perifere ouder (ouder met wie het contact  hersteld moet worden ) en het/de  kind(eren).

De juridische verplichtingen die voorvloeien uit een vonnis  zijn vaak de laatste strohalm om contactherstel te realiseren, gezien partijen kunnen gewezen worden op de rechtsgevolgen.

In CONNECTUS kunnen de gerechtsdeskundigen aangesteld worden om dit traject van contactherstel te coördineren. De begeleiders zijn; een kinderpsycholoog voor het kind en een familiaal bemiddelaar voor de ouders.  Ook de zorgouder wordt hierin betrokken.

Het verplichte contacthersteltraject is als volgt gestructureerd en is opgedeeld in 3 fasen, elk met specifieke doelen en afspraken.

 

FASE 1: BELEVINGSONDERZOEK

  • Duur: 2u belevingsonderzoek kind, 1u gesprek ouder 1, 1u gesprek ouder 2
  • Doel: Onderzoek naar de beleving van de breuk tussen ouder en kind.
  • Uitvoering: Gesprekken met kind en ouder,
  • Samenvattend verslag na MDO (multidisciplinair overleg)
  • Deze fase valt weg indien er een deskundigenonderzoek aan het contactherstel voorafging.

 

FASE 2: VOORBEREIDING CONTACT

  • Duur: 3 x 1u voorbereiding kind, 3 x 1u voorbereiding perifere ouder
  • Doel: Voorbereiding van het contact tussen ouder en kind.
  • Uitvoering: Gesprekken kind/psycholoog en ouders/familiaal bemiddelaar, samenvattend verslag in het MDO.

 

FASE 3: CONTACT EN OPVOLGING

  • Duur: 3 x 1u gesprek kind + ouder , 1u evaluatiegesprek met beide ouders.
  • Doel: Begeleiding en opvolging van de contactmomenten.
  • Uitvoering: Concrete plannen voor contact buiten Connectus, opstellen schema van activiteiten, evaluatiegesprek na afloop, samenvatting in het MDO.

 

De verslaggeving is beknopt, gericht op het verloop, evaluatie en advies. Het gehele traject beslaat minimaal 6 maanden.  Een provisie van 600€ per partij is aangewezen.

 

Aanstellingsvonnissen kunnen gericht worden aan:

CONNECTUS
Secretariaat: Rosekapellestraat 19
2150 Borsbeek

info@connectus.be
Tel 03/500.03.17

Voor informatie rond aanstellingen verwijzen we naar de pagina Aanstelling deskundige