In Connectus kunnen verschillende erkende familiaal bemiddelaars worden aangesteld.

De rechtbank kan in haar vonnis bepalen dat betrokken partijen verplicht moeten deelnemen aan een bemiddelingsproces, vooral wanneer het conflict draait om ouderlijke verantwoordelijkheden of eerdere vrijwillige bemiddelingspogingen niet succesvol waren.

De rechter kan een verplichte deelname aan het bemiddelingsproces opleggen. Dit  betekent dat de partijen aan de bemiddelingssessies moeten deelnemen, maar ze zijn niet verplicht om tot overeenstemming te komen.

Het succes van verplichte bemiddeling is afhankelijk van de bereidheid van de betrokken partijen om deel te nemen en samen te werken aan het vinden van oplossingen. Het kan een doeltreffende manier zijn om geschillen op te lossen en een meer collaboratieve benadering van echtscheiding te bevorderen.

In Connectus worden diverse bemiddelingstrajecten aangeboden, steeds voorafgegaan door een intakegesprek. De nadruk ligt op het tot stand brengen van een constructieve dialoog die het welzijn van de kinderen bevordert.

Bemiddelingssessies zijn vertrouwelijk. De verslaglegging naar de rechtbank toe is beknopt. We informeren de rechter over het verloop van het bemiddelingsproces, maar de specifieke details van de besprekingen worden niet gerapporteerd. Het verslag bevat informatie over; aanwezigheid, medewerking en het al dan niet bereiken van overeenstemming.

 

Aanstellingsvonnissen kunnen gericht worden aan:

CONNECTUS
Secretariaat: Rosekapellestraat 19
2150 Borsbeek

info@connectus.be
Tel 03/500.03.17

Voor informatie rond aanstellingen verwijzen we naar de pagina Aanstelling deskundige