Het opstarten van een verplicht traject voor contactherstel tussen ouder en  kind na een scheiding houdt in dat de familierechtbank een bevel oplegt dat beide partijen verplicht om deel te nemen aan het contactherstelproces.

Partijen dienen zich te realiseren dat het opstarten een verplicht contactherstel volgende consequentie/voorwaarden en overwegingen  met zich meebrengt.

  1. Juridische beslissing: Het initiatief voor een verplicht traject voor contactherstel komt van de familierechtbank. De rechtbank neemt deze beslissing op basis van de specifieke omstandigheden van het dossier, waarbij het belang van het kind centraal staat.
  2. Professionele begeleiding en toezicht: Het verplichte traject voor contactherstel wordt uitgevoerd onder professionele begeleiding en toezicht zodat dit op een veilige en constructieve manier verloopt.
  3. Handhaving van het rechtbankbesluit: Zowel de ouder als het kind zijn verplicht om zich te houden aan de opdracht van de rechtbank en deel te nemen aan het contactherstelproces zoals voorgeschreven.
  4. Ouders hebben geen keuzevrijheid wat betreft de aangestelde contactbemiddelaar en bepalen niet mee de inhoud en vorm van het traject.
  5. De rechter bepaalt wie de kosten draagt van dit traject.
  6. Het niet naleven van de opdracht van de rechtbank voor verplicht contactherstel kan leiden tot juridische consequenties, zoals omkering verblijfsregeling, residentiële plaatsing, of andere maatregelen die door de rechtbank kunnen worden opgelegd.

 

Een contactherstel wordt steeds opgestart met een intakegesprek en een belevingsonderzoek bij het kind. Indien een deskundigenonderzoek voorafgaand aan het contactherstel werd uitgevoerd is een belevingsonderzoek reeds aanwezig en wordt dit niet herhaald.

De tijd die wordt voorzien voor contactherstel is 6 tot 9 maanden.

Het contactherstel resulteert in een verslag met sturend besluit dat aan de rechtbank en raadslieden wordt bezorgd.

Het belangrijkste verschil tussen vrijwillig en verplicht contactherstel ligt in de vrijwillige versus verplichte deelname aan het proces, evenals de wijze waarop het proces wordt geïnitieerd en verloopt.

In beide gevallen is het uiteindelijke doel echter het herstellen van een gezonde en positieve relatie tussen de ouder en het kind na een scheiding.

Als er geen oprechte, minimale bereidheid aanwezig is bij beide partijen, menen we dat een verplicht traject contactherstel sneller constructieve stappen kan inhouden. Soms is een meer dwingend mandaat nodig om een gezinsdynamiek mee in beweging te krijgen.

Wenst u een verplicht contactherstel op te starten richt u zich dan tot uw advocaat.