Het opstarten van een contactherstel tussen ouder en  kind na een scheiding vereist zorgvuldige overweging en bepaalde voorwaarden om succesvol te zijn. Hier zijn enkele van de belangrijkste voorwaarden:

  1. Bereidheid van beide partijen: Zowel de ouder als het kind moeten bereid zijn om het contact te herstellen en open te staan voor het idee van een positieve relatie. Zonder de bereidheid van beide partijen kan het moeilijk zijn om vooruitgang te boeken.
  2. Initiatief: Bij vrijwillig contactherstel nemen de ouders vrijwillig het initiatief om de relatie tussen de ouder en het kind te herstellen na een echtscheiding. Ze komen zelf overeen om deel te nemen aan een contactherstelproces.
  3. De kosten worden gedeeld door beide ouders. Uiteraard kunnen ouders beslissen dat één van hen de kosten op zich neemt.
  4. Veilige en ondersteunende omgeving: Het contactherstel moet plaatsvinden in een veilige en ondersteunende omgeving, waarin zowel de ouder als het kind zich comfortabel en vrij voelen om zichzelf te uiten.
  5. Professionele begeleiding: Professionele hulp is noodzakelijk en dient het vertrouwen te krijgen van beide partijen. Deze professional zal helpen bij het opbouwen van communicatie, het herstellen van vertrouwen en het aanpakken van eventuele emotionele of gedragsproblemen.
  6. Respect voor de behoeften en gevoelens van het kind: Het is belangrijk om de behoeften en gevoelens van het kind te respecteren en hierop af te stemmen tijdens het proces van contactherstel. Het kind moet de ruimte krijgen om zijn of haar emoties te uiten en zijn of haar eigen tempo te volgen.
  7. Consistentie en geduld: Het proces van contactherstel kan tijd kosten en vereist consistentie en geduld van zowel de ouder als het kind. Het is belangrijk om realistische verwachtingen te hebben en te begrijpen dat het herstellen van een relatie na een scheiding een geleidelijk proces kan zijn.
  8. Open communicatie en flexibiliteit: Het is essentieel om open te communiceren en flexibel te zijn tijdens het proces van contactherstel. Dit omvat het bespreken van verwachtingen, behoeften en grenzen, en het bereid zijn om compromissen te sluiten om de relatie op te bouwen.
  9. Overgang naar verplicht contactherstel: Wanneer ouders niet vrijwillig instemmen met contactherstel tussen ouder en kind of de opstart/verloop saboteren, kan de familierechtbank ingrijpen en een verplicht contactherstel opleggen. Dit gebeurt meestal als het in het belang van het kind wordt geacht om een relatie met beide ouders te hebben en als vrijwillige afspraken niet tot stand gekomen zijn. Belangrijk om weten is dat dit een verplichting inhoudt en juridisch bindend is, en dat beide ouders verplicht zijn om zich eraan te houden. Als de rechtbank een verplicht contactherstel oplegt, moeten beide ouders meewerken aan de uitvoering ervan

 

Een contactherstel wordt steeds opgestart met een intakegesprek en een belevingsonderzoek bij het kind. Indien een deskundigenonderzoek voorafgaand aan het contactherstel werd uitgevoerd is een belevingsonderzoek reeds aanwezig en wordt dit niet herhaald.

Tijdens het intakegesprek wordt gepeild naar de haalbaarheid van de vrijwilligheid en wordt een inschatting gemaakt van de risicofacturen verbonden aan vrijwillig contactherstel. Indien dit resulteert in een positief besluit dan kan het contactherstel opgestart worden. Indien dit geen haalbare kaart is zullen wij verzoekende partij adviseren via zijn/haar advocaat de rechtbank hierover te informeren een contacthersteltraject verplicht te maken.(zie punt 9).

De tijd die wordt voorzien voor contactherstel is 6 tot 9 maanden.

Het contactherstel resulteert in een verslag waarin geen inhoudelijke informatie wordt opgenomen. Enkel het proces en de resultaten worden besproken.

Door rekening te houden met deze voorwaarden en het proces zorgvuldig te benaderen, kan het mogelijk zijn om een gezonde en positieve relatie tussen een ouder en een kind te herstellen na een scheiding. Uiteraard hebben ouders er alle belang bij en dienen ze aangemoedigd te worden om vrijwillig samen te werken en het belang van hun kind voorop te stellen.

Wenst u een vrijwillig contactherstel of bemiddeling op te starten neem dan contact op met Connectus 03/500.03.17 of info@connectus.be