Ouderschapsbemiddeling bij niet-gehuwden is een proces waarbij ongetrouwde ouders die uit elkaar gaan, samenwerken met een familiaal bemiddelaar om tot overeenstemming te komen over kwesties met betrekking tot de zorg en opvoeding van hun kinderen. In veel opzichten lijkt dit proces op scheidingsbemiddeling bij gehuwde paren, maar het richt zich specifiek tot wettelijke of feitelijk samenwonenden.

Wat doet een bemiddelaar?

Een bemiddelaar:

  1. Brengt duidelijkheid aan in de moeilijkheden tussen de beide partners.
  2. Zoekt mee naar gemeenschappelijke punten en zet deze op een rij.
  3. Laat de betrokken partijen met elkaar praten en naar elkaar ‘luisteren’, werkt verbindend.
  4. Bekijkt wat de mogelijkheden zijn en wat op papier mag/moet komen.
  5. Begeleidt de verschillende betrokkenen bij de nodige keuzes en beslissingen om tot een scheiding of relatieplan te komen.

Het verloop van ouderschapsbemiddeling

Het verloop van ouderschapsbemiddeling bij niet-gehuwden omvat doorgaans verschillende stappen, vergelijkbaar met scheidingsbemiddeling bij gehuwde paren. Hieronder volgt een typisch proces:

 1. Intakegesprek: De ouders ontmoeten de bemiddelaar voor een eerste gesprek waarin ze de situatie bespreken, hun zorgen en behoeften uiten en het bemiddelingsproces verkennen.
 2. Informatieverzameling: De bemiddelaar helpt bij het verzamelen van alle relevante informatie over de kinderen, zoals hun behoeften, routines, en eventuele speciale omstandigheden.
 3. Gesprekken en onderhandelingen: De ouders komen samen met de bemiddelaar om belangrijke kwesties te bespreken, waaronder ouderlijk gezag, verblijfsregelingen, omgangsregelingen en financiële ondersteuning. De bemiddelaar helpt bij het faciliteren van communicatie en onderhandelingen, en moedigt ouders aan om samenwerkingsgerichte oplossingen te vinden.
 4. Opstellen van een ouderschapsplan: Op basis van de besprekingen en onderhandelingen wordt een ouderschapsplan opgesteld dat alle afspraken tussen de ouders over de zorg en opvoeding van de kinderen omvat. Dit omvat meestal details over verblijfsregelingen, omgangsregelingen, besluitvorming over belangrijke kwesties en financiële regelingen.
 5. Goedkeuring en afronding: Zodra beide ouders akkoord zijn met het ouderschapsplan, wordt het document ondertekend en als overeenkomst beschouwd. De bemiddelaar kan adviseren over verdere stappen, zoals het voorleggen van het plan aan een advocaat voor juridische beoordeling en formalisering.

Het verloop van ouderschapsbemiddeling kan variëren afhankelijk van de specifieke omstandigheden en behoeften van de betrokken ouders, maar het doel blijft hetzelfde: het vinden van een oplossing die in het beste belang van de kinderen is en het verminderen van conflicten tussen de ouders.

Inhoud van een ouderschapsbemiddelings-overeenkomst.

  1. Ouderlijk gezag: Het vaststellen van wie welke beslissingen neemt over de opvoeding en zorg van de kinderen.
  2. Verblijfsregeling: Het bepalen van waar de kinderen zullen wonen en op welke dagen en tijden ze bij elke ouder zullen zijn.
  3. Omgangsregeling: Het regelen van de tijd die de kinderen doorbrengen met de ouder bij wie ze niet wonen.
  4. Financiële ondersteuning: Het bespreken van kinderalimentatie en andere financiële regelingen met betrekking tot de kosten van de kinderen, verblijfs-en niet-verblijfsgebonden kosten, regeling buitengewone en uitzonderlijke uitgaven.

Het doel van ouderschapsbemiddeling is om ouders te helpen een oplossing te vinden die in het beste belang van hun kinderen is, en om conflicten te verminderen door middel van samenwerking en communicatie. Het proces wordt geleid door een neutrale familiaal bemiddelaar die helpt bij het faciliteren van gesprekken en het vinden van wederzijds aanvaardbare oplossingen.

Voordelen van ouderschapsbemiddeling bij niet-gehuwden

 1. Behoud van controle: Ouders behouden controle over de uitkomst van de regeling voor de zorg en opvoeding van hun kinderen, in plaats van deze aan een rechter over te laten.
 2. Minder conflict: Het proces van ouderschapsbemiddeling bevordert open communicatie en samenwerking tussen de ouders, wat kan leiden tot minder conflicten en een gezondere co-ouderschapsrelatie.
 3. Maatwerkoplossingen: Ouders kunnen op maat gemaakte afspraken maken die passen bij de unieke behoeften van hun kinderen en de omstandigheden van hun gezin, in plaats van standaardoplossingen opgelegd te krijgen door de rechtbank.
 4. Sneller en efficiënter: Ouderschapsbemiddeling kan vaak sneller verlopen dan een juridisch proces, omdat het niet afhankelijk is van de drukke rechtbankkalender en complexe juridische procedures.
 5. Kostenbesparing: Over het algemeen zijn de kosten van ouderschapsbemiddeling lager dan die van een juridisch geschil, omdat er minder tijd en middelen nodig zijn.
 6. Behoud van ouderlijke relatie: Door samen te werken aan het ouderschapsplan kunnen ouders een gezonde co-ouderschapsrelatie behouden, wat gunstig is voor de emotionele ontwikkeling en het welzijn van de kinderen.
 7. Loyaliteitsconflicten: Bijkomend worden de gemeenschappelijke kinderen beschermd tegen loyaliteitsconflicten tussen de ouders wanneer het conflict tussen de ouders wordt uitgeklaard en kan het ouderschap op een consequente, aangename manier verdergezet worden aan de hand van duidelijke communicatie en vaste afspraken.
 8. Kortom: ouderschapsbemiddeling biedt ouders de mogelijkheid om op een respectvolle en constructieve manier tot overeenstemming te komen over de zorg en opvoeding van hun kinderen, met het belang van de kinderen altijd voorop.

 

Wenst u een afspraak te maken voor ouderschapsbemiddeling

dan neemt u telefonisch contact op met Connectus op het nummer 03/500.03.17 of via mail info@connectus.be