Het opstarten van een vrijwillig bemiddelingstraject bij scheiding vereist over het algemeen enkele voorwaarden en overwegingen. Hoewel deze voorwaarden kunnen variëren afhankelijk van de specifieke juridische en praktische context, zijn hier enkele veelvoorkomende voorwaarden:

  1. Bereidheid van beide partijen: Het bemiddelingstraject moet gebaseerd zijn op de vrijwillige deelname van beide ex-partners. Beide partijen moeten openstaan voor het idee van bemiddeling en bereid zijn om actief deel te nemen aan het proces.
  2. Geschiktheid voor bemiddeling: Niet alle echtscheidingsgevallen zijn geschikt voor bemiddeling. Sommige gevallen van ernstige conflicten, misbruik of ongelijkheid tussen de ex-partners zijn mogelijk niet geschikt voor bemiddeling. In dergelijke gevallen kunnen andere juridische of ondersteunende maatregelen nodig zijn.
  3. Gelijkwaardigheid en balans: Het bemiddelingstraject moet plaatsvinden in een omgeving waarin beide partijen gelijkwaardig kunnen deelnemen en waarin er balans is in de machtsverhoudingen. Een erkende bemiddelaar zal ervoor zorgen dat beide partijen gelijke kansen hebben om hun standpunten naar voren te brengen en dat er geen sprake is van intimidatie of misbruik.
  4. Openheid voor compromissen: Bemiddeling vereist een zekere mate van openheid voor compromissen van beide kanten. Beide partijen moeten bereid zijn om flexibel te zijn en te zoeken naar oplossingen die voor beide partijen aanvaardbaar zijn, zelfs als dat betekent dat ze hun oorspronkelijke standpunten moeten aanpassen.
  5. Vertrouwelijkheid en respect: Het bemiddelingsproces vereist vertrouwelijkheid en respect voor elkaars privacy en gevoelens. Alle informatie die tijdens de bemiddeling wordt gedeeld, moet vertrouwelijk worden behandeld, en beide partijen moeten respectvol met elkaar omgaan, zelfs als er meningsverschillen zijn.

Het is belangrijk op te merken dat deze voorwaarden algemene richtlijnen zijn en dat de specifieke voorwaarden kunnen variëren. In het algemeen zal een erkende bemiddelaar deze voorwaarden bespreken en evalueren tijdens het initieel overleg met de betrokken partijen.

Wenst u een vrijwillige bemiddeling op te starten neem dan contact op met Connectus 03/500.03.17 of info@connectus.be