Concreet behelst een ouderschapsovereenkomst alle afspraken omtrent verzorging, ontwikkeling en opvoeding van de minderjarige kinderen. Omdat deze afspraken gebaseerd zijn op opgroeiende kinderen met voortdurend veranderende noden, kan u een ouderschapsovereenkomst best zien als een blauwdruk van het ouderschapsplan: er wordt concreet en inhoudelijk nagedacht over wat de praktische, opvoedkundige en toekomstgerichte doelstellingen zijn met betrekking tot de kinderen. Daarnaast worden er ook afspraken gemaakt rond bemiddelingen bij toekomstige conflicten.

Een ouderschapsovereenkomst is een juridisch bindend document met betrekking tot de zorg, opvoeding en financiële ondersteuning van de kinderen na een scheiding. Het wordt ook wel een ouderschapsplan, co-ouderschapsovereenkomst of ouderschapsregeling genoemd.

De overeenkomst kan verschillende aspecten van het ouderschap omvatten, waaronder:

 1. Verblijfsregeling: Het regelt bij wie de kinderen zullen verblijven op welke dagen of periodes.
 2. Omgangsregeling: Dit bepaalt de frequentie en duur van de bezoeken van de niet-verblijvende ouder aan de kinderen.
 3. Financiële regelingen: Het regelt zaken zoals kinderalimentatie, de verdeling van kosten voor kinderen, zoals schoolgeld, kleding, medische kosten, en andere uitgaven die verband houden met de opvoeding van de kinderen.
 4. Besluitvorming: Het kan afspraken bevatten over hoe belangrijke beslissingen met betrekking tot de opvoeding van de kinderen worden genomen, zoals onderwijskeuzes, medische behandelingen en religieuze opvoeding.
 5. Communicatie tussen ouders: Het kan richtlijnen bevatten over hoe ouders met elkaar communiceren over de kinderen, inclusief informatie-uitwisseling over belangrijke gebeurtenissen, zoals schoolprestaties of gezondheidskwesties.

Een ouderschapsovereenkomst wordt meestal opgesteld met behulp van een familiaal bemiddelaar om ervoor te zorgen dat de overeenkomst duidelijk, eerlijk en in overeenstemming met de belangen van zowel de ouders als de kinderen is.

Om een ouderschapsovereenkomst op te stellen, zijn er geen specifieke wettelijke voorwaarden. Echter, er zijn wel enkele belangrijke aspecten die in overweging moeten genomen worden en die vaak aanbevolen worden bij het opstellen van een dergelijke overeenkomst. Hier zijn enkele van de belangrijkste voorwaarden:

 1. Goede communicatie: Het is essentieel dat ouders effectief kunnen communiceren en bereid zijn om samen te werken bij het opstellen van de overeenkomst. Open en eerlijke communicatie helpt bij het vinden van oplossingen die het beste zijn voor de kinderen.
 2. Focus op het belang van het kind: De overeenkomst moet altijd gericht zijn op het welzijn en de belangen van de kinderen. Alle beslissingen moeten in hun beste belang worden genomen.
 3. Flexibiliteit: Hoewel het belangrijk is om afspraken vast te leggen, moeten ouders ook bereid zijn om flexibel te zijn en de overeenkomst aan te passen aan veranderende omstandigheden en leeftijden van de kinderen. Het leven is dynamisch en de behoeften van kinderen kunnen in de loop van de tijd veranderen.
 4. Duidelijke afspraken: De overeenkomst moet duidelijke en specifieke afspraken bevatten over zaken als de verblijfsregeling, omgangsregeling, financiële regelingen en besluitvorming. Dit helpt bij het voorkomen van misverstanden en conflicten.
 5. Juridische nauwkeurigheid: Hoewel het niet altijd nodig is om een advocaat in te schakelen bij het opstellen van een ouderschapsovereenkomst, kan het raadzaam zijn om juridisch advies in te winnen om ervoor te zorgen dat de overeenkomst voldoet aan de relevante wetgeving en dat alle juridische aspecten correct worden behandeld.
 6. Goedkeuring door de rechtbank: In sommige rechtsgebieden moet een ouderschapsovereenkomst worden goedgekeurd door de rechtbank om bindend te zijn. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de wetgeving en procedures met betrekking tot ouderschapsregelingen.

 

Door deze voorwaarden in gedachten te houden en samen te werken met respect voor elkaars belangen en die van de kinderen, kunnen ouders een effectieve ouderschapsovereenkomst opstellen die helpt bij het bevorderen van een gezonde en stabiele opvoedingsomgeving voor hun kinderen na een scheiding of uit elkaar gaan.

Wenst u een ouderschapsplan op te stellen dan kan u contact opnemen met Connectus

op het nummer 03/500.03.17 of mailen naar info@connectus.be