Belangrijke informatie bij het aanstellen van een deskundige van Connectus

 

Aanstelling van een deskundige in familiezaken

 1. Volgende deskundigen kunnen aangesteld worden:
  • Bram Cole EXP 881 002
  • Kim Huysmans EXP 881881 11337
  • Niki Van Remoortel EXP 220493
 1. De vonnissen dienen gestuurd te worden aan Connectus, Rosekapellestraat 19, 2150 Borsbeek of info@connectus.be
 2. Aangezien we multidisciplinair werken, dient naast de naam van de deskundige in het vonnis het volgende te worden vermeld: ‘De deskundige mag zich laten bijstaan door wie zij/hij wenselijk acht.’
 3. Aangezien we van externen informatie verkrijgen dient volgende tekst te worden opgenomen in het vonnis:  ‘De deskundige heeft de toelating om voor de uitvoering van dit onderzoek   inlichtingen in te winnen bij relevant geachte derden over de toestand van de kinderen of het functioneren van de ouders’. 
 1. Wij verzoeken u het bedrag van de provisie tussen 1000€ en 1500€ per partij te willen bepalen.
 2. De termijn waarbinnen wij een verslag kunnen afwerken bedraagt:
  • Minimum 4 maanden.
  • Als we de contacten tussen ouder en kind moeten begeleiden, kunnen we de opdracht afwerken binnen de 6 maanden.
  • Indien een psychiatrisch onderzoek bij de ouders verwacht wordt moet deze termijn verlengd worden gezien de lange wachtlijsten bij onze psychiaters.
 1. Indien partijen Nederlands onkundig zijn verwachten we dat ze zelf een tolk voorzien.
 2. Wenst u ons op de hoogte te brengen van een aanstelling of wenst u meer informatie , dan kan dit via info@connectus.be  Het secretariaat van Connectus is bereikbaar op  tel : 03/500.03.17

 

Aanstelling van een deskundige in contactherstel

 1. Volgende deskundigen kunnen aangesteld worden:
  • Bram Cole  EXP 881 002
  • Kim Huysmans  EXP 881881 11337
  • Niki Van Remoortel EXP 220493
 2. De vonnissen dienen gestuurd te worden aan Connectus, Rosekapellestraat 19, 2150 Borsbeek of info@connectus.be
 3. Aangezien we multidisciplinair werken, dient naast de naam van de deskundige in het vonnis het volgende te worden vermeld: ‘De deskundige mag zich laten bijstaan door wie zij/hij wenselijk acht.’
 4. De termijn waarbinnen we het verslag kunnen afwerken is 6 maanden.
 5. Indien partijen bij ons niet gekend zijn wordt bij het/de kind(eren) een belevingsonderzoek afgenomen en mag dit in het vonnis worden opgenomen.
 6. De provisie bedraagt 1000€ per partij.
 7. Wenst u  ons op de hoogte te brengen van een aanstelling of wenst u meer informatie , dan kan dit via info@connectus.be  Het secretariaat van Connectus is bereikbaar op  tel : 03/500.03.27

 

Aanstelling bemiddelaar

 1. De vonnissen dienen gestuurd te worden aan Connectus, Rosekapellestraat 19, 2150 Borsbeek of info@connectus.be
 2. Wenst u  ons op de hoogte te brengen van een aanstelling of wenst u meer informatie , dan kan dit via info@connectus.be  Het secretariaat van Connectus is bereikbaar op  tel : 03/500.03.27