Therapie kan na een deskundigenonderzoek of bemiddeling worden overwogen in verschillende situaties, afhankelijk van de behoeften van de betrokkenen. Hier zijn enkele overwegingen:

Na een Deskundigenonderzoek

 1. Psychologische Impact:
  • Als het deskundigenonderzoek emotioneel belastend is geweest, met name bij situaties zoals trauma, kan individuele of gezinstherapie nuttig zijn om emotionele verwerking te bevorderen.
 1. Ondersteuning bij Veranderingsprocessen:
  • Bij aanbevelingen voor gedragsverandering of veranderingen in levensstijl kan therapie helpen bij het begrijpen en implementeren van deze veranderingen.
 1. Verdieping van Persoonlijk Inzicht:
  • Indien het deskundigenonderzoek nieuwe inzichten heeft opgeleverd over persoonlijk functioneren, kunnen individuele therapie of counseling helpen bij verdere zelfontdekking en ontwikkeling.
 1. Ondersteunen ouderschapscapaciteiten:
  • Indien u geconfronteerd werd met ontoereikende vaardigheden om uw kinderen didactisch en opvoedkundig te ondersteunen. Indien uw opvoedingsprincipes oorzaak zijn van een contactbreuk met uw kind of u uw opvoedingsvaardigheden wenst te verbreden.

 

Na Bemiddeling

 1. Emotionele Ondersteuning:
  • Als bemiddeling emotioneel uitdagend was, met name bij familie- of relationele kwesties, kan therapie helpen bij het verwerken van emoties en het versterken van emotionele veerkracht.
 1. Implementatie van Veranderingen:
  • Als het bemiddelingsproces heeft geleid tot overeenkomsten die gedragsverandering vereisen, kan individuele of gezinstherapie helpen bij het implementeren van deze veranderingen en het omgaan met eventuele weerstand.
 1. Relatieherstel:
  • In gevallen waar bemiddeling gericht was op het herstellen van relaties, kan koppels- of gezinstherapie verdere ondersteuning bieden om de opgebouwde vooruitgang te behouden en verdere verbeteringen aan te brengen.
 1. Bij Terugkerende Problemen:
  • Als na bemiddeling blijkt dat problemen terugkeren of nieuwe uitdagingen ontstaan, kan therapie dienen als een aanvullende bron van ondersteuning en inzicht.

 

Algemene Overwegingen

 1. Vrijwillige Keuze:
  • Therapie moet altijd op vrijwillige basis zijn. Het is belangrijk dat de betrokkenen zelf gemotiveerd zijn om deel te nemen aan therapeutische sessies.
 1. Behoefte aan Ondersteuning:
  • Als er een voortdurende behoefte is aan emotionele ondersteuning, begeleiding bij verandering of verdieping van persoonlijk begrip, kan therapie een waardevolle aanvulling zijn.
 1. Professioneel Advies:
  • Het kan nuttig zijn om professioneel advies in te winnen bij een therapeut om te bepalen of therapie een geschikte volgende stap is, rekening houdend met de specifieke omstandigheden en behoeften van de betrokkenen.

 

Kortom, therapie kan een waardevol vervolg zijn op zowel deskundigenonderzoek als bemiddeling, afhankelijk van de specifieke uitdagingen en behoeften van de betrokkenen.

Voor meer informatie rond therapie verwijzen we u graag door naar Triangel vzw ‘Multidisciplinair Diagnose- en Therapiecentrum’  op tel nr. 03.321.09.88.

U kan tevens de website  www.triangel-vzw.be raadplegen of een mail sturen aan info@triangel-vzw.be