Een diagnose kan noodzakelijk zijn na een deskundigenonderzoek of familiale bemiddeling in specifieke situaties waarbij er vermoedens of aanwijzingen zijn van emotionele, psychologische of psychiatrische problemen die verdere aandacht en behandeling vereisen. Hier zijn enkele situaties waarin een diagnose overwogen kan worden:

Na een Deskundigenonderzoek

 1. Psychologische Impact
  • Als het deskundigenonderzoek onthullingen heeft gedaan over ernstige psychologische impact, zoals trauma, depressie, angst of andere psychische aandoeningen.
  • Indien er tijdens het deskundigenonderzoek een vermoeden van autismespectrum werd geuit.
 2. Gedragsveranderingen
  • Indien gedragsveranderingen zijn vastgesteld en er vermoedens zijn van onderliggende psychologische oorzaken.
 3. Advies voor Behandeling
  • Wanneer het deskundigenonderzoek advies geeft voor verdere behandeling, kan een diagnose nodig zijn om gerichte interventies en therapieën te bepalen.

 

Na Familiale Bemiddeling

 1. Onderliggende Psychologische Factoren
  • Als tijdens familiale bemiddeling onderliggende psychologische factoren aan het licht komen die de communicatie en relaties beïnvloeden.
 2. Gedragspatronen
  • Bij herhaaldelijke gedragspatronen die wijzen op mogelijke psychologische uitdagingen, zoals communicatieproblemen, woedebeheersing of emotionele spanningen.

 

Algemene Overwegingen

 • Het verkrijgen van een diagnose moet altijd gebaseerd zijn op vrijwillige instemming van de betrokkene.
 • Het is raadzaam om professioneel advies in te winnen van psychologen, psychiaters of andere gezondheidsprofessionals om te bepalen of een diagnose nodig is.

Voor meer informatie rond diagnose verwijzen we u graag door naar Triangel vzw ‘Multidisciplinair Diagnose- en Therapiecentrum’  op tel nr. 03.321.09.88.

U kan tevens de website  www.triangel-vzw.be raadplegen of een mail sturen aan info@triangel-vzw.be